Úvod

Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti TYFLO ČR, o. p. s., jež je zařízením, které poskytuje služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům České republiky.

Registrované služby:

Základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství

Osobní asistence

Průvodcovská a předčitatelská služba

Sociálně terapeutické dílny

Centrum denních služeb

Výpis s registru poskytovatelů sociálních služeb – MPSV.

(odkaz se otvírá do nového okna)

Neregistrované služby:

Sociální rehabilitace

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory

Mezi naše činnosti patří podpora pracovního uplatnění, výuka obsluhy kompenzačních pomůcek, zájmová činnost školení, rekondice, vydávání časopisu a mnoho dalších aktivit.

Nevidomé a těžce zrakově postižené učíme, jak žít a pracovat s tímto handicapem, jak se vyrovnat se svým postižením. Snažíme se usnadnit jim jejich život a co možná nejšířeji je integrovat do společnosti. Prostřednictvím našich aktivit a služeb je zapojujeme do běžného života, včetně kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit.

Naše pobočky

Tyflo ČR o.p.s. – Fritzova 4258/2, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Tyflo ČR o.p.s. – Dělnická 1020/54, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
Tyflo ČR o.p.s. – Josefská 612/15, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno-město