Naše činnost

Obecně prospěšná společnost Tyflo ČR o. p. s. je neziskovou organizací, která poskytuje služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům. Organizace byla založena už v roce 2002 a může tak nabídnout klientům bohaté více než 10-leté zkušenosti se službami pro nevidomé a těžce zrakově postižené.

Hlavním posláním naší organizace je pomáhat nevidomým a těžce zrakově postiženým a učit  lidi s tímto handicapem žít, pracovat a i psychicky se vyrovnat s jejich postižením.

Našimi cíli jsou tak zmírnění negativních omezení způsobených zrakovým postižením, usnadnění života nevidomým a těžce zrakově postiženým a zejména jejich co možná nejširší integrace do společnosti. Tedy hlavně jejich zapojení do běžného života včetně kulturních, sportovních a dalších volno časových aktivit a zařazení nevidících a zrakově postižených i do pracovního procesu.

Současně se organizace snaží i iniciovat a podporovat snahy o společnost přístupnější k lidem s handicapem

Tyflo ČR, o.p.s spolupracuje se státními orgány, orgány regionální a místní správy, humanitárními a církevními organizacemi, politickými     stranami, odbornými pracovišti a zájmovými sdruženími lékařů, očních optiků, pedagogů a psychologů i jinými občanskými sdruženími.

VÍTE O NĚKOM VE VAŠEM OKOLÍ, KDO MÁ PROBLÉMY SE ZRAKEM? PŘIVEĎTE HO K NÁM! POMŮŽEME, PORADÍME.

Vážení spoluobčané, prosíme o zprostředkování těchto informací nevidomým a zrakově postiženým občanům, o pomoc při zkontaktování s námi. DĚKUJEME!!!