Půjčovna pomůcek

PŮJČOVNA POMŮCEK Tyflo ČR o.p.s.

 Máte vážné problémy se zrakem?

Chcete se seznámit s pomůckami, které Vám v této složité

situaci mohou pomoci?

Používáte kompenzační pomůcky a některá z nich se Vám

porouchala?

Právě pro Vás je zde naše půjčovna pomůcek!

 

Kde nás najdete:

Pobočka Jihlava

Tyflo ČR o.p.s.

Fritzova 4258/2, 586 01 Jihlava

 

Řád půjčovny

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Tyflo ČR o.p.s.

Fritzova 4258/2

586 01 Jihlava

IČO: 26304856

Telefon: 776805838                             E-mail: tyflo@seznam.cz

 

  1. Předmět smlouvy je dočasně půjčován osobám starším 18 let na základě

       platného občanského průkazu.

  1. Provozní doba půjčovny je ve dnech

Pondělí v době od 8:00 do 15:00 hodin

Středa v době od 8:00 do 15:00 hodin

Po dohodě s uživatelem i v jiné dny na základě předchozí telefonické domluvy.

  1. Pronajímatel je oprávněn odmítnout nájem bez udání důvodu
  2. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou ve smlouvě
  3. Cena nájmu je cenou smluvní a je uvedena v platném ceníku.
  4. Při nedodržení termínu vrácení zaplatí nájemce půjčovné za každý započatý den. Při vrácení věci před dohodnutou dobou se finanční částka za zbytek nájmu nevrací.
  5. Při poškození věci je nájemci povinen uhradit její opravu na místě. Cena je stanovena dohodou. Při ztrátě věci je nájemce povinen uhradit zůstatkovou cenu. Cena je stanovena dohodou a splatná na místě.
  6. Půjčovné se platí předem.
  7. Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené věci pouze pro vlastní potřebu. Půjčování dalším osobám je zakázáno.

Jaké jsou podmínky jejich zapůjčení?

– zapůjčení na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou od pojišťovny

– při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)

– denní nájem dle druhu zapůjčené pomůcky

– k zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře

 

Ceník kompenzačních pomůcek

Pomůcky osobní potřeby – mluvící hodinky, teploměr, 5 Kč/den

Pomůcky do domácnosti – Indikátor hladiny, indikátor světla, oddělovač žloutku od bílku, kuchyňská a osobní váha, metr, pásmo na měření, slepecké jehly, dvoubarevné hrníčky pro slabozraké, 5 Kč/den

Orientační pomůcky – Bílá hůl, různé typy a koncovky pevné nebo rotační, 5 Kč/den

Optické pomůcky – ruční a osvětlené lupy, simulační brýle, 5 Kč/den

Elektronické pomůcky – digitální záznamníky, ozvučené mobilní telefony, počítač s hlasovým výstupem, 20 Kč/den

Schodolez, 30 Kč/den

 

Tento Řád byl schválen ředitelem dne 22.1.2017