Sponzoři a dárci

Váš dar nám pomůže být bránou k nezávislosti pro lidi se ztrátou zraku.

Jak nám můžete pomoci ?

Firemní sponzorství a dárcovství – staňte se společensky odpovědnou firmou a myslete tak na druhé lidi, kteří potřebují vaši pomoc a pomozte jim.

  1. Vytvořením firemního fondu, vytvoříte důležité zdroje pro financování prospěšných projektů které pomáhají nevidomým a těžce zrakově postiženým překonat handicap.
  2. Věnujte určitou částku s prodeje vašich výrobků či služeb.
  3. Odebírejte od nás výrobky a služby, které vytvořili zdravotně postižené osoby v chráněných dílnách.  Využijte možnosti odebrat veškeré nabízené služby také jako náhradní plnění, splníte tak povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a získáte navíc užitečné služby.
  4. Uspořádejte ve vaší firmě zaměstnaneckou sbírku a podpořte některý z našich projektů,  který nevidomým a těžce zdravotně postiženým usnadňuje   jejich život a integruje je  do společnosti. 
  5. Poskytněte nám  finanční, materiální či jiná podpora v rámci sponzorství a využijte našich služeb v rámci protislužby.
  6. Nabídněte nám nespotřebovaný materiál, který bychom využily na výrobu našich výrobků,  již zastaralé nebo nepotřebné technické vybavení např. počítače, kopírky, tiskárny, scannery atd.

Individuální osobní dárcovství – pomozte nám rozšířit naše zdroje pro lidi se ztrátou zraku.

  1.  Přispějte nám finančním darem  –  charitativní pomocí nám pomůžete realizovat projekty pro nevidomé a těžce zdravotně postižené osoby.
  2.  Podpořte naši Veřejnou sbírku a dáte do rukou zrakově postižených důležité kompenzační pomůcky, rozšíříte počet, zkvalitníte poskytování sociálních služeb a rozvinete  jejich sportovní aktivity .
  3.  Pomáhejte nákupem Výrobků chráněných dílen, kdy díky nákupu zboží podpoříte dobrou věc.
  4. Nemáte-li k dispozici finanční prostředky, a přesto chcete pomoci materiálně, cestu pro vás může představovat věnování věcného daru. Nemusí jít vždy o dary vysoké finanční hodnoty např. nemovitosti, ale také o věci běžné spotřeby, který by mohl zrakově postižený využít jako diktafon, telefon, počítač ale i například vitamíny a granule pro vodící psi.

Navštivte sekci – Sponzoři a dárci menu  – Podpořte náš projekt, kde jsou uveřejněny projekty na které můžete přispět.

odkaz Chci pomoci – zde najdete údaje bankovních účtů na který lze přispět finančním darem a  náš bankovní účet Veřejné sbírky. Dále jsou tu zveřejněny kontaktní údaje naší organizace.

Na vaše dary vystavujeme řádné Darovací smlouvy, žádost o potvrzení  daňové úlevy vám vystavíme na požádání.

Co nejsrdečněji děkujeme všem sponzorům a dárcům za dary, které nám poskytli.